ERL viis 2021. aasta sügissemestril ellu koolituskava „Laste ja noorte vaimse tervise ning õppimise toetamine, kriisijärgsel ajal, lastevanemate teadlikkuse ja kompetentside tõstmise kaudu“. Koolitused toimusid maakonnakeskustes, väiksemates kohtades ja veebis.

Sihtgrupp: Keerulistes oludes pered, paljulapselised, üksikvanemad, majanduslikes raskustes olevad pered. Kohtade olemasolul ka teised pered, lasteaia- ja kooliõpetajad.

Rahastaja: Haridus- ja Teadusministeerium.

Salvestatud koolitused:

Nutiseadmete kasutamise mõju ja mõistlike piiride seadmine. Koolitaja Kätlin Konstabel

Kuidas toetada teismelise õpimotivatsiooni ja -harjumusi? Koolitaja Anne Õuemaa

Depressioon lastel ja noorukitel. Koolitaja Kätlin Konstabel

Nooruki toetamine toimetulekul ärevuse ja meeleolulangusega. Koolitaja Ene Raid

 

Koolituskava statistika: