Tartu Rahvaülikool (TRÜ) on 1987. aastal loodud iseseisva sihtasutusena tegutsev täienduskoolitusasutus. Peamised tegevussuunad on täiskasvanute täienduskoolitus, kultuuriürituste korraldamine ja projektipõhine tegevus.

Missioon: TRÜ pakub kultuuriteadlikkust, enesearengut ja loovust soodustavat õpikeskkonda professionaalseks ning isiksuslikuks arenguks.

Tartu Rahvaülikoolis töötab üle 200 kogenud ja hinnatud koolitaja, ühel õppeaastal õpib umbes 6000 inimest ja õppegruppe on üle 600.

Lähemalt: www.rahvaylikool.ee

SA Tartu Rahvaülikool
Pepleri 4, Tartu 51003
Tel: +372 736 1540
info@rahvaylikool.ee

Tartu Rahvaülikooli kunstikeskus
Vaksali 7, Tartu 50410
Tel: +372 736 1537

Tallinna Rahvaülikool on Tallinnas tegutsev ja linnale kuuluv täienduskoolituskeskus, mille tegevusvaldkond on elanike vabaharidusliku ja täienduskoolituse, huvitegevuse ja kultuuriürituste korraldamine ning kultuuripärandi hoidmine.

Tallinna Rahvaülikooli eelkäija – Tallinna Kultuuriülikool – avas esmakordselt oma uksed 1959.a.

Rahvaülikool toetab täiskasvanute üld- ja tööalaste pädevuste arendamist ning isiksuslikku kasvamist, väärtustades sel moel ka ühiskonnas laiemalt elukestvat õppimist.

Lähemalt: www.kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool
Estonia pst 5a
10143 Tallinn
Tel: 630 6508 / 5690 1707
info@kultuur.ee

Pärnu Rahvaülikool loodi 2004. aasta kevadel Nooruse Majas tegutsevate seltside initsiatiivil.  Kooli pidajaks on MTÜ Rääma Noorte Ühing Noorus. Pakume täiskasvanutele olenemata nende vanusest ja haridustasemest keele-, arvuti-, kunsti-, käsitöö- ja isikuarengukursuseid.
Missioon: Läbi elukestva õppe olla ühiskonnas tuntuse ja tunnustuse pälvinud, pidevalt oma väärtust suurendav organisatsioon.
Pärnu Rahvaülikoolis õpib aasta jooksul umbes 300 inimest ning toimub ligikaudu 30 koolitust 20 koolitaja käe all.

Õppida pole kunagi hilja!

Lähemalt: www.noorusemaja.ee/parnu-rahvaulikool/

MTÜ Rääma Noorte Ühing Noorus
Roheline 1B, Pärnu 80036
Tel: +372 445 0070
rahvaylikool@noorusemaja.ee

Haapsalu Rahvaülikool on Läänemaal ja Haapsalus tegutsev täiskasvanute täienduskoolitusasutus, eesmärgiga toetada koolituste korraldamise kaudu üksikisikute, organisatsioonide ja ettevõtete arengut.

Läänemaal on rahvaharidust pakutud väga ammusest ajast. Haapsalu Rahvaülikooli eelkäijateks on 1920 – 1943 Noarootsis tegutsenud Pürksi Põllutöö- ja Rahvaülikooli, 1993 – 2002 tegutsenud Paslepa Rahvaülikooli ning 2002 – 2009 tegutsenud Rootsi Rahvaülikooli Eestis. 2009. aastal anti koolile nimeks Haapsalu Rahvaülikool.

Lähemalt: www.hru.ee

MTÜ Haapsalu Rahvaülikool
Lihula mnt 12
90507 Haapsalu
Tel: 372 4737056
info@hru.ee

Ontika Koolituskeskuse juriidiline nimetus on MTÜ EELK Viru praostkonna Ontika Koolituskeskus. Ida-Virumaal tegutsev MTÜ on asutatud aastal 1993 ja aastal 2004 loodi selle juurde Erakool Ontika.

Koolituskeskuse peamine tegevusvaldkond on täiskasvanute koolitus. Selleks viiakse ellu nii igapäevaseid kui projektipõhiseid tegevus.

Aastas toimub 17 erineva õppevaldkonna koolitust, mida viivad läbi ca 10 koolitajat.

Haridust ei saa anda, haridust saab võtta! Meie oleme helded pakkujad.

Lähemalt: http://www.ontikakoolitus.ee/

MTÜ EELK Viru praostkonna Ontika Koolituskeskus
Pargi 40. Jõhvi 41537
Tel: +372 337 0740
ontika.kk@mail.ee

Hiiumaa Rahvaülikool on SA Hiiumaa Arenduskeskuse üksus, mis pakub koolitusi täiskasvanutele. Oleme partneriks EVHL-le ja Tartu Rahvaülikoolile ESF koolitusprojektide elluviimisel ja pakume ka tasulisi koolitusi täiskasvanutele. Oleme  Eesti Töötukassa koostööpartner.

Sihtasutus Hiiumaa Arenduskeskus on Hiiu maakonna arengu huvides loodud ja tegutsev organisatsioon, kus pakutakse professionaalset nõustamisteenust ettevõtjatele, mittetulundusühendustele ning kohalikule omavalitsusele.

Lähemalt: www.arenduskeskus.hiiumaa.ee

SA Hiiumaa Arenduskeskus
Vabrikuväljak 1, Kärdla
Kaja Sõrmus, tel. +372 5345 9558
kaja.sormus@hiiumaa.ee

Võrumaa Rahvaülikooli on oodatud kõik õppimist ja enesearengut väärtustavad avatud meelega inimesed, kes otsivad värskeid ja põnevaid võimalusi, uusi väljakutseid, inspiratsiooni ning huvitavaid algatusi!
Pakume erinevaid arendavaid tegevusi (koolitused, töötoad, laagrid, seminarid, kohtumised huvitavate inimestega jne), meie ruumides on olemas kõik vajalik mitmekülgsete sündmuste läbi viimiseks.
Meil leiab kõrvuti vaimsed ja maised tegevused, toetamaks nii keha, vaimu kui hinge!

Lähemalt: www.voluvoru.eu

MTÜ Võluvõru – Võrumaa Rahvaülikool
Toome 6, Võru
Räpina mnt 12 (koolituskeskus)
Helle Kivi, tel. +372 5452 1962
info@voluvoru.eu

 Kuressaare Rahvaülikool

Kuressaare Rahvaülikool on Kuressaare Täiskasvanute Gümnaasiumi allüksus, kus viiakse läbi erinevaid tasulisi ja tasuta koolitusi, loenguid, töötubasid igas vanuses täiskasvanutele, kes on huvitatud nii enesearengust kui ka vaba aja kasulikust ja huvitavast sisustamisest. Eriti hinnatud on meie eesti keele kursused muukeelsele elanikkonnale ning inglise keele kursused 50+ vanuserühmale. Soovime oma tegevustega mitmekesistada koolitusturgu ja väärtustada elukestvat õpet.

Kooli pidaja on Saaremaa Vallavalitsus.

Oleme Eesti Töötukassa koolituskaardi partner.

Lähemalt: www.ktg.edu.ee/rahvaylikool

Kuressaare Täiskasvanute Gümnaasium
Garnisoni 16, Kuressaare
Ly Kallas, tel. +372 5038408
rahvaylikool@ktg.edu.ee

Põlvamaa Rahvaülikool

MTÜ Põlvamaa Rahvaülikool loodi 1. juulil 2019, eesmärgiga pakkuda igas vanuses inimestele vabahariduslikke, tööalaseid ja projektipõhiseid koolitusi ja tegevusi, et toetada üksikisikute, ettevõtete ja organisatsioonide ning piirkonna arengut laiemalt.  Rahvaülikool tegutseb Põlvas, Tercare Koolituskeskuse ruumides, Metsa tänav 1.

Tunnuslause: Õppimine on värav homsesse.

Lähemalt: www.pry.ee

Põlva, 63308, Metsa 1, Tercare Koolituskeskuse ruumides
Terje Paes tel. +372 528 9151;
Margit Rikka, tel. +372 504 5305
polvamaary@gmail.com

Kunderi Rahvakool

Juhan Kunderi Rahvakooli pidaja on MTÜ Juhan Kunderi selts.

Viime läbi kursusi, millele on nõudlust – keeled, taimeseade, aiandus, psühholoogia, fotograafia, erinevad käsitöökursused, kodukoolitused, st. koolitusi peredele, sõpruskondadel jm. Pakume  koolitusi ka erinevates kohtades, kui kursus kokku tuleb. Meie koolitajad ei pelga sõita kaugemale, et koolitust läbi viia.

Kool asub ajaloolises majas Rakvere Pikk 29. Meil on kaks ajastutruud õppeklassi ja üks puhkeruum. Majas on vanalinna hõng ja miljöö, mis just paljusid koolitusele tulijaid köidab. Eelistatakse osaleda kursusel ruumides, kus pole maksimaalselt ja kaasaegses mõttes mugav, on aga kodune ja hubane.
Kursuste läbiviijad on oma ala professionaalid, kes suudavad pakkuda koolitusele tulijatele head infot ja kõrgeid teadmisi ning oskusi.

Lähemalt: www.kunderiselts.eu

MTÜ Juhan Kunderi Seltsi Rahvakool
Pikk 29, Rakvere linn, Lääne-Virumaa
Maia Simkin, tel. +372 527 7235
kunderi.rahvakool@mail.ee

Jõgeva Koolituskeskus

Jõgeva Koolituskeskus on koolitusasutus, mis pakub tööalaseid ja vabahariduslikke koolitusi täiskasvanutele.
Koolituskeskuse eesmärk on ellu viia elukestva õppe ideed ning pakkuda täiskasvanud õppijale koolitusi, mis võimaldavad saada uusi teadmisi ja oskusi, tõsta teadlikkust meid ümbritsevast keskkonnast ja tervislikest eluviisidest, laiendada oma silmaringi ja arusaamist meid ümbritsevast maailmast ja iseendast seal sees.

Lähemalt: www.jogevakoolitus.eu

MTÜ Jõgeva Koolituskeskus
Jõgeva vald, Kurista k
Marika Prave, tel. +372 520 7409
jogevakoolitus@gmail.com

Rapla Rahvakool

MTÜ Rapla Rahvakool on asutatud 28. jaanuaril 2011. aastal. Toetame Raplamaa inimeste arengut ja ettevõtlikust läbi elukestva õppe, korraldame koolitusi, edendame täiskasvanuharidust ja tunnustame igal aastal täiskasvanud õppijaid Täiskasvanud Õppijate Nädalal. Meie headeks koostööpartneriteks on Rapla Omavalitsuste Liit (ROL), Raplamaa Ettevõtlus-ja Arenduskeskus (RAEK), Kehtna Kutsehariduskeskus, Ettevõtlikud Naised Raplamaal MTÜ, Täiskasvanuharidus Raplamaal võrgustik ja ETKA Andras.

Lisaks Eesti Rahvaülikoolide Liidule (ERL) oleme ka Eesti Vabaharidusliidu (EVHL) liikmed.

Lähemalt: www.facebook.com/RaplaRahvakool

Hariduse 3, Rapla, 79513
Kaidi Kornak, tel. 5564 6248
Kaidi.Kornak@gmail.com

Lüllemäe Rahvaõpistu

Lüllemäe Rahvaõpistu on 1. detsembril 1995. aastal loodud mittetulundusühing, mille juhtmõtteks on: Areng õppimise kaudu! Rahvaõpistu pakub vabahariduskoolitusi täiskasvanuile. Kursustest osa võtma ootame kõiki, olenemata east ja haridustasemest, kes soovivad arendada oma loovust ja andeid, täiendada teadmisi ja oskusi või õppida midagi uut. Meie eesmärgiks on ellu viia elukestva õppimise idee.

MTÜ Lüllemäe Rahvaõpistu tegutseb Eesti kodanikuühenduste eetilise tegevuse põhimõtteid järgides. Võimalik kokkuleppel ka toitlustus, majutus ja ruumide rent. Lüllemäe Rahvaõpistu liitus Kagu-Eesti kaugtöövõrgustikuga Kupland.

Lähemalt: www.opistu.net.ee

MTÜ Lüllemäe Rahvaõpistu
Kirikumõisa tee 5
68116 Lüllemäe, Valgamaa
Tel: + 37253301511
E-post: opistu@gmail.com