Eesti Rahvaülikoolide Liit on rahvaülikoolide katusorganisatsioon, mis loodi 2011. aastal.

Eesti Rahvaülikoolide Liitu kuuluvad:

 1. Tartu Rahvaülikool (sihtasutus)
 2. Tallinna Rahvaülikool (KOV allasutus)
 3. Pärnu Rahvaülikool (MTÜ Rääma Noorte Ühing Noorus)
 4. Haapsalu Rahvaülikool (MTÜ)
 5. Ontika Koolituskeskus (EELK Viru praostkonna Ontika Koolituskeskus MTÜ)
 6. Hiiumaa Rahvaülikool (SA Hiiumaa Arenduskeskuse üksus)
 7. Võrumaa Rahvaülikool (MTÜ Võluvõru)
 8. Kuressaare Rahvaülikool (Kuressaare Täiskasvanute Gümnaasiumi allüksus)
 9. Põlvamaa Rahvaülikool (MTÜ)
 10. Kunderi Rahvakool (MTÜ Juhan Kunderi Selts)
 11. Jõgeva Koolituskeskus (MTÜ)
 12. Rapla Rahvakool (MTÜ)
 13. Lüllemäe Rahvaõpistu (MTÜ)

Eesti Rahvaülikoolide Liidu asutajad on Tartu Rahvaülikooli juhataja Maire Breede ja Haapsalu Rahvaülikooli toonane juhataja Heli Kaldas.

Koolide suurus ja õppemaht on väga erinev, kuid põhimõtted, tulevikusihid ja tegutsemisviis on sarnased. Üheskoos teadvustatakse Eesti elanikele, poliitikutele ja hariduselu kujundajatele täiskasvanuhariduse ja rahvaülikoolide tähtsust elukestvas õppes.

Liidu liikmete koostöös pakutakse üksteisele tuge ja toetust. Rahvaülikooli tähtsaim lüli on õppija.

Rahvaülikooli põhimõtted Eestis:

 1. Põhitegevus on täiskasvanute täienduskoolitus st õppekava alusel toimuv eesmärgistatud ja organiseeritud õppetegevus;
 2. Avatud koolituste põhimõte: kool pakub erinevaid koolitusi ja teisi õpiüritusi, mis võimaldab õppida kõigil soovijatel;
 3. Täienduskoolituste pakkumine vähemalt kolmes õppekavarühmas;
 4.  Füüsilise koolituskeskkonna olemasolu (pidevalt kasutusel olevad ruumid);
 5. Koosseisuline personal  –  põhikohaga töötab vähemalt juhataja;
 6. Koolitused toimuvad aasta läbi;
 7. Täiskasvanute koolituse seadusest ja täienduskoolituse standardist  tulenevate nõuete täitmine.

Eesti Rahvaülikoolide Liit lähtub oma tegevuses Vabaühenduste eetikakoodeksist.

ERLi asutajad Maire Breede ja Heli Kaldas