Eesti Rahvaülikoolide Liit

Aadress: Pepleri 4, Tartu, 51003

Registrikood: 80321267

Juhatuse liikmed:
Hannelore Juhtsalu
Aksel Lõbu. Tel: +372 736 1548. E-post: aksel@rahvaylikool.ee
Marii Saarlaid
Helin Laane

Tegevjuht:
Heleriin Jõesalu
. Mob: +372 53 414 905. E-post: heleriin.joesalu@rahvaulikoolideliit.ee

Juhatus 31.05.24 Pärnu üldkoosoleku järel. Pildilt puudu Helin Laane