2018.a viis Eesti Rahvaülikoolide Liit ellu Hasartmängumaksu Nõukogu toetatud projekti „Eesti rahvaülikoolide võimestamine“, mille käigus toimusid:

  • ERL arengu- ja kommunikatsioonistrateegia koostamine koos tegevuskavaga aastateks 2018-2023;
  • EQM mudeli kohandamine ja rakendamine Eesti vabahariduslikes koolituskeskustes koos koolitusega potentsiaalsetele taotlejatele;
  • koostööseminarid;
  • uue kodulehe loomine.

2014- 2016 osales Eesti Rahvaülikoolide Liit mitteformaalse koolituse kvaliteedi hindamise projektis “Quality assurance within adult education” (Kvaliteedi tagamine täiskasvanuhariduses) Nordplus Adult programm NPAD-2014/10035.
Projekti kodulehekülg www.europeanqualitymark.org.
Projektis osales neli riiki: Island, Norra, Leedu ja Eesti.
Projekti jooksul uuendati ja katsetati EQM kvaliteedi hindamise mudelit, sh enesehindamise ja välishindamise vorme.

2011-2013 osales Eesti Rahvaülikoolide Liit Leonardo da Vinci programmi koostööprojektis „European Quality Mark for non-formal learning providers – further development“.
Koordinaatorriik oli Island ja lisaks Eestile olid projekti partnerriigid Leedu, Itaalia, Norra ja Türgi. Projekti tulemusel sõlmiti konsortsiumleping EQM kvaliteedimudeli kasutamise ja levitamise kohta.

2010-2014 osales Eesti Rahvaülikoolide Liit (esindaja Heli Kaldas) täiskasvanute koolituse kvaliteedi tagamise töörühmas ESF programmi „Täiskasvanute tööalane koolitus ja arendustegevused“ 1.1.0601.09-0003 tegevus 2.4.
Erakoolitusasutuste tegevuse kvaliteedi analüüs ja ettepanekute väljatöötamine kvaliteedi tõstmiseks raames.

Lisainfo: Heli Kaldas heli.kaldas@rahvaulikoolideliit.ee