Projekti esimene teavitussündmus “Targem kodanik, targem riik” toimus 17.oktoobril 2023 Tartus, Laulupeomuuseumis. Inspiratsioonipäeva eesmärk oli suurendada täiskasvanuhariduse valdkonnas tegutsevate organisatsioonide, koolitajate, kohalike omavalitsuste ja teiste arendusorganisatsioonide teaduslikkust kodanikuhariduse rollist ja vajalikkusest ning headest praktikatest Eestis.

Ettekanded

Ettekanded Alla Vinitšenkolt Tartu Miina Härma Gümnaasiumist, Kai Klandorfilt Vabaühenduste Liidust, Merit Kariselt MTÜ Saaremaailmast ja Maria Sakariaselt MTÜ Mondost avasid kodanikuks olemise teekonna inimesest endast maailmakodanikuni.

Kodanikuks kasvamine
Alla Vinitšenko, kodanik, ajalooõpetaja Miina Härma Gümnaasiumi
s


Kodanikuharidus ja vabakond
Kai Klandorf, Vabaühenduste Liit

Ettekande slaidid


Paikkondlik identiteet:
 
Saarluse kompass
Merit Karise, MTÜ Saaremaailm

 

Kes on maailmakodanik?
Maria Sakarias, MTÜ Mondo

Ettekande slaidid


Vestlusring

Päeva lõpetas vestlusring “Milliseid eeldusi ja tingimusi on vaja toetamaks hea kodaniku kujunemist?”, milles osalesid Kai Klandorf Vabaühenduste Liidust, Marten Lauri Siseministeeriumist ja Heldi Ruiso Eesti Koostöö Kogust ja kodanikuühendusest Loov Viljandi.


Galerii