ERL viib 2021. aasta sügissemestril ellu koolituskava „Laste ja noorte vaimse tervise ning õppimise toetamine, kriisijärgsel ajal, lastevanemate teadlikkuse ja kompetentside tõstmise kaudu“.

Sihtgrupp: Keerulistes oludes pered, paljulapselised, üksikvanemad, majanduslikes raskustes olevad pered. Kohtade olemasolul ka teised pered, lasteaia- ja kooliõpetajad.

Rahastaja: Haridus- ja Teadusministeerium.

Koolitused toimuvad maakonnakeskustes ja väiksemates kohtades. Täpsem info:

Info salvestatud veebikoolituste kohta jõuab siia sügissemestril. Veebikoolitused on järelvaadatavad ja kõigile kättesaadavad.

Lapsevanemate-koolitused_www,rahvaulikoolideliit.ee