Koolituse kvaliteet


Eesti Rahvaülikoolide Liit osaleb täiskasvanute koolituse kvaliteedi tagamise töögrupis, mis toimub ESF programmi „Täiskasvanute tööalane koolitus ja arendustegevused“ 1.1.0601.09-0003 tegevus 2.4.Erakoolitusasutuste tegevuse kvaliteedi analüüs ja ettepanekute väljatöötamine kvaliteedi tõstmiseks raames.

Tutvu materjelidega kodulehel. Küsi infot, tee ettepanekuid ja soovitusi töörühmale!

ERL-i esindaja töörühmas on Heli Kaldas – heli.kaldas@rahvaulikoolideliit.ee